Manjine

U nedjelju 31. svibnja u Hrvatskoj se održavaju izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. U Primorsko- gorasnkoj županiji birat će se 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina

U nedjelju 31. svibnja u Hrvatskoj se održavaju izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. U Primorsko- gorasnkoj županiji birat će se 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina

U nedjelju 31. svibnja u Hrvatskoj se održavaju izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. U Primorsko- gorasnkoj županiji birat će se 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina