MARIŠĆINA

Višegodišnja agonija oko izgradnje županijskog centra za odlaganje otpada Marišćina bliži se kraju. Otvaranjem odlagališta zatvorit će se svih devet županijskih odlagališta, a problem smeća, u prvoj fazi Marišćine bit će riješen za sljedećih 35 godina.

Višegodišnja agonija oko izgradnje županijskog centra za odlaganje otpada Marišćina bliži se kraju. Otvaranjem odlagališta zatvorit će se svih devet županijskih odlagališta, a problem smeća, u prvoj fazi Marišćine bit će riješen za sljedećih 35 godina.

 Višegodišnja agonija oko izgradnje županijskog centra za odlaganje otpada Marišćina bliži se kraju. Otvaranjem odlagališta zatvorit će se svih devet županijskih odlagališta, a problem smeća, u prvoj fazi Marišćine bit će riješen za sljedećih 35 godina.