MARKO BORAS MANDIĆ KOD ORLANDA

Zajednica sportova Primorsko – goranske županije u Programu javnih potreba uvrstila je i projekt županijskih kampova za mlade sportaše. U suradnji s Kraljevicom i Kostrenom. Kako Županija prati sport i sportaše objasnit će nam u emisiji Orlando, Marko Boras Mandić, zamjenik župana.Čovjek – sporta!Županijski kampovi, Platak, Automotodrom Rijeka na Grobničkom polju, financiranje omladinskih škola..Županija i sport. Rijeka i okolica, Gorski kotar i otoci.Naravno, tema će biti i HNK Rijeka, Marko Boras Mandić na svim je utakmicama Rijeke, a Županija je sponzor – kadeta…

Zajednica sportova Primorsko – goranske županije u Programu javnih potreba uvrstila je i projekt županijskih kampova za mlade sportaše. U suradnji s Kraljevicom i Kostrenom. Kako Županija prati sport i sportaše objasnit će nam u emisiji Orlando, Marko Boras Mandić, zamjenik župana.Čovjek – sporta!Županijski kampovi, Platak, Automotodrom Rijeka na Grobničkom polju, financiranje omladinskih škola..Županija i sport. Rijeka i okolica, Gorski kotar i otoci.Naravno, tema će biti i HNK Rijeka, Marko Boras Mandić na svim je utakmicama Rijeke, a Županija je sponzor – kadeta…

Zajednica sportova Primorsko – goranske županije u Programu javnih potreba uvrstila je i projekt županijskih kampova za mlade sportaše. U suradnji s Kraljevicom i Kostrenom. Kako Županija prati sport i sportaše objasnit će nam  u emisiji Orlando, Marko Boras Mandić, zamjenik župana.Čovjek – sporta!Županijski kampovi, Platak, Automotodrom Rijeka na Grobničkom polju, financiranje omladinskih škola..Županija i sport. Rijeka i okolica, Gorski kotar i otoci.Naravno, tema će biti i HNK Rijeka, Marko Boras Mandić na svim je utakmicama Rijeke, a Županija je sponzor – kadeta…