MAŠKARANA RIJEKA

Korzom prošetalo 10 tisuća maškara u 113 maškaranih grupa i 80 alegorijskih kola

Korzom prošetalo 10 tisuća maškara u 113 maškaranih grupa i 80 alegorijskih kola

Korzom prošetalo 10 tisuća maškara u 113 maškaranih grupa i 80 alegorijskih kola