MEĐUNARODNA IZLOŽBA

U dva dana Centrom Zamet ugostio 1600 pasa iz 23 zemlje na velikoj međunaodnoj izložbi

U dva dana Centrom Zamet ugostio 1600 pasa iz 23 zemlje na velikoj međunaodnoj izložbi

U dva dana Centrom Zamet ugostio 1600 pasa iz 23 zemlje na velikoj međunaodnoj izložbi