MEĐUNARODNA KARNEVALSKA POVORKA LOVRAN

Gotovo pedeset maškaranih grupa i 3200 sudionika prošlo je Lovranom u veseloj, 52. po redu Međunarodnoj karnevalskoj povorci u Lovranu.

Gotovo pedeset maškaranih grupa i 3200 sudionika prošlo je Lovranom u veseloj, 52. po redu Međunarodnoj karnevalskoj povorci u Lovranu.

Gotovo pedeset maškaranih grupa i 3200 sudionika prošlo je Lovranom u veseloj, 52. po redu Međunarodnoj karnevalskoj povorci u Lovranu.