MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI

U Primorsko-goranskoj županiji najmanji je broj nepismenih osoba

U Primorsko-goranskoj županiji najmanji je broj nepismenih osoba

U Primorsko-goranskoj županiji najmanji je broj nepismenih osoba