Međunarodni dan strvinara obilježava se u Belom

Projektom LIFE SUPport, vrijednim 2.159.598 eura, od čega se 60 posto financira iz programa LIFE Europske unije, unaprijedit će se zaštita bjeloglavih supova i uvjeti njihova gniježđenja u Hrvatskoj. 

Veličanstvene ptice koje su se nekada gnijezdile diljem zemlje – od Slavonije do Jadrana, posljednjih su desetljeća gnijezda svijale samo na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Plavniku i Prviću. Ove su godine područje gniježđenja, nakon više od stotinu godina, proširile i na Park prirode Učka.

Trenutačno u Hrvatskoj ima oko 120 gnijezdećih parova supova. Projektom LIFE SUPport njihova se populacija želi ojačati te im se omogućiti povratak na povijesna gnjezdilišta u kopnenom dijelu zemlje.

Projekt, koji počinje u siječnju 2023. godine, donosi rješenja za najvažnije prijetnje bjeloglavim supovima: nedostatak hrane, uznemiravanje tijekom gniježđenja, trovanje i elektrokuciju. 

„Sve što ćemo činiti tijekom pet godina trajanja projekta LIFE SUPport, imat će dugoročne posljedice. Naime, bjeloglavi su supovi dugovječna vrsta kojoj je potrebno pet godina da dosegne reproduktivnu dob. Zbog toga dio rezultata provedenih aktivnosti očekujemo vidjeti tek u idućem desetljeću“, kazala je Željka Rajković, izvršna direktorica Udruge BIOM. 

Potreba za žurnom provedbom ovakvog projekta utvrđena je Stručnom podlogom za prijedlog plana upravljanja bjeloglavim supom s akcijskim planom. 

„Budući da supovima nedostaje hrane u prirodi, namjeravamo proširiti mrežu hranilišta. Novo hranilište napravit će se na Krku. To bi hranilište, uz postojeća na Cresu i Učki, unaprijedilo potrebe sadašnje populacije supova te ojačalo populaciju. Tijekom projekta razvijat ćemo suradnju s lokalnim ovčarima i lovcima. Naime, u budućnosti trebamo spriječiti trovanja supova olovnim streljivom i otrovnim mamcima za divlje alohtone životinje. Među lovcima će se promicati korištenje bezolovnog streljiva, a među stočarima zaštita stada ovaca od čagljeva korištenjem ograda i pasa“, kazala je Karla Škorjanc, upraviteljica Poljoprivredne zadruge Krk. 

Elektroenergetska infrastruktura unaprijedit će se, zahvaljujući sudjelovanju HEP-Operator distribucijskog sustava, kako supovi ne bi stradavali od strujnog udara. Na 200 srednjenaponskih stupova na kvarnerskim otocima i Učki primijenit će se mjere zaštite ptica od elektrokucije. O važnosti unaprjeđenja energetske mreže radi zaštite supova educirat će se 60 zaposlenika energetskih tvrtki. 

„Među glavnim ciljevima projekta je i pad smrtnosti mladih ptica smanjivanjem njihova uznemiravanja u gnijezdima te unaprjeđenjem rada našeg Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli. S lokalnim stanovništvom imamo sjajnu suradnju pri spašavanju supova koji tijekom prvih letova iz gnijezda na otočnim liticama padnu u more, no tijekom projekta dodatno će se educirati vlasnici plovila, ribari i turisti o poželjnom, ali i obveznom ponašanju u blizini bjeloglavih supova tijekom njihova gniježđenja, posebno ljeti. Ptiće se tada ne smije uznemiravati“, istaknula je Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ koja upravlja Centrom za posjetitelje i oporavilištem za bjeloglave supove Beli. 

Trenutačno se Oporavilište skrbi o deset mladih bjeloglavih supova. Nakon oporavka namjerava ih vratiti u prirodu.