Menadžment kamping resorta

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je 10. veljače 2020. godine svečano otvorio 4. generaciju programa cjeloživotnoga obrazovanja Menadžment kamping resorta.

Slika 1

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je 10. veljače 2020. godine svečano otvorio 4. generaciju programa cjeloživotnoga obrazovanja Menadžment kamping resorta.

U 21. stoljeću kamping doživljava značajnu transformaciju pod utjecajem globalnih trendova kao što su popularnost aktivnosti na otvorenom, želja za slobodom kretanja i boravka u destinaciji te porast potražnje za visokokvalitetnim smještajem u kampovima. Kampovi se u 21. stoljeću transformiraju u kamping resorte, a sam kamping postaje sve više „glamping“ tj. „hotel na otvorenom“. Raste potražnja za smještajem u kampovima, za kvalitetnom kamping uslugom te bogatim sadržajima među kojima se posebno ističu vodene atrakcije, a sve više i wellness i spa usluga. Smještaj u kampovima sve je raznovrsniji i inovativniji. Procjenjuje se da je u posljednjih 10 godina samo u hrvatskim kampovima postavljeno više od 10.000 mobilnih kućica, a sve je prisutniji i glamping smještaj. Visoka kvaliteta i ugoda ovog smještaja u uređenim zelenim oazama kampova uz brojne zabavne i rekreacijske sadržaje privlači u kampove nove segmente gostiju te doprinosi ukupnoj konkurentnosti kampova. U svijetlu snažnih europskih planova za održivim rastom te smanjenjem stakleničkih plinova za 55% do 2030. kamping resorti imaju šansu biti najpoželjniji oblik smještaja za osviještene europske i svjetske putnike.

 

Program cjeloživotnog obrazovanja: Menadžment kamping resorta

Program „Menadžment kamping resorta“ razvijen je da bi polaznicima omogućio učenje i svladavanje specifičnih znanja iz područja suvremene kamping usluge.. Polaznici će nakon završenog programa biti u stanju preuzeti odgovornosti složenijih zadaća iz raznih područja kamping usluge te izgraditi poduzetničke sposobnosti stvaranja i vođenja kampa.

Stečena znanja i kompetencije iz raznih područja kamping usluge doprinijet će razvoju ukupne kamping ponude u pravcu kvalitetne diferencijacije i specijalizacije, čime se u cjelini ostvaruje značajna konkurentska prednost hrvatske kamping usluge na Mediteranu.

Završetkom Programa polaznici će steći 10 ECTS bodova i sljedeće kompetencije:

 • Poznavati osnove kamping menadžmenta i organizacije kamping turizma u svijetu i u Hrvatskoj

 • Moći pratiti poslovanje kampova kroz ključne pokazatelje i pravilno ih interpretirati

 • Poznavati osnove kamping marketinga i marketing mixa

 • Znati koristiti prodajne kanale kamping usluge, te specifičnosti prodaje kamping smještaja

 • Poznavati osnove poslovanja i standarde operacija pojedinih odjela u kamping resortu

 • Komunicirati na pravilan način s gostima, zaposlenicima, nadređenima i poslovnim partnerima,

 • Ispitati razinu očekivanja i zadovoljstva gostiju

 • Razumjeti osnove menadžmenta doživljaja i događanja

 • Provoditi postupke menadžmenta sigurnosti te poznavati osnove menadžmenta održivog razvoja kampa uključivo postupke vezane za održavanje i racionalnu uporabu resursa

 • Upoznati se sa osnovama izrade, vođenja i realizacije investicijskih projekata u kamping resortu

 • Prepoznati korisnost upotrebe novih IT tehnologija u kampovima

 • Primijeniti osnovne principe izrade master plana kampa

 

Pored nastave koja se odvija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u Opatiji, u terminu 10.02. do 15.02.2020. polaznici imaju prilike osobno doživjeti kamp naselje od 5* kroz terensku nastavu u Krk Premium Camping Resort-u u terminu 13.03.-15.03.2020.

Nastavni plan će se realizirati kroz devet nastavnih cjelina:

 • Osnove menadžmenta kamping turizma

 • Menadžersko izvješćivanje

 • Marketing

 • Prodaja

 • Operacije

 • Upravljanje zadovoljstvom gostiju

 • Menadžment sigurnosti, održavanja i održivog razvoja kampova

 • Menadžment događanja

 • Investicijski projekti

Obilježja programa:

 • Prvi program cjeloživotnog obrazovanja iz kamping menadžmenta u Hrvatskoj i jedan od izuzetno rijetkih obrazovnih modula u Europi

 • Profesori Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te brojni predavači s dugogodišnjim iskustvom iz prakse (ukupno 25 predavača)

 • Individualan pristup kandidatima i usmjeravanje ka individualnim ciljevima

 • Učenje na najboljim primjerima iz prakse od stručnjaka iz uglednih i uspješnih hrvatskih kompanija

 • Naglasak na implementaciji najsuvremenijih trendova iz područja kamping usluge

 • Program se provodi u suradnji s Kamping udruženjem Hrvatske koje nagrađuje najuspješnijeg polaznika besplatnim studijskim putovanjem.

U akademskoj godini 2016./2017. program „Menadžment kamping resorta“ upisalo je 26 polaznika, u akademskog godini 2017./2018. 37 polaznika, u akademskoj godinu 2018./2019. upisano ukupno 38 polaznika programa dok je u akademskoj godini 2019./2020. upisano 47 polaznika. Po prvi put, uz polaznike iz Hrvatske, upisani su i polaznici iz Slovenije i Rusije.

Kontinuitet i stalan porast broja polaznika ukazuju na snažnu potrebu za ovakvim oblikom obrazovanja ali i na kvalitetu samog programa koja se redovito mjeri i evaluira.

Program cjeloživotnoga obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ otvorile su:

 • Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, red. prof.

 • Voditeljica programa „Menadžment kamping resorta“, dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić