Mentalno zdravlje: Svaka peta mlada osoba ima neki oblik mentalnog poremećaja

Predstavljen film “Mentalno zdravlje” Kanala Ri i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ kojem je cilj informiranje djece i mladih te senzibiliziranje opće i stručne javnosti o važnosti mentalnog zdravlja.

Polovica svih mentalnih poremećaja javlja se prije 14 godine života,kaže statistika. Ista ta statistika kaže kako se od 25 mladih osoba čak petero suočava s problemima mentalnog zdravlja. Zbog toga je vrlo važno pravovremeno reagirati i ako je potrebno, potražiti pomoć. Mentalno zdravlje dugo je vremena bilo tabu tema, no polako se kao društvo otvaramo prema njegovoj destigmatizaciji, a kako bi se važnost psihičkog zdravlja približila i djeci Kanal Ri je za Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u suradnji s OŠ Kantrida napravio promotivno-edukativni film “Mentalno zdravlje”..Glavni glumci u filmu bila su djeca, učenici Osnovne škole Kantrida.