Mesopuski utorak

Mesopusni utorak okupio je u centru Novog Vinodolskog velik broj građana, ljubitelja novljanske tradicije. Žene, muškarci i djeca u tradicionalnoj novljanskoj nošnji igrali su kolo na trgu ispred kaštela. Pivači kola pjevali su junačke narodne pjesme.

Mesopusni utorak okupio je u centru Novog Vinodolskog velik broj građana, ljubitelja novljanske tradicije. Žene, muškarci i djeca u tradicionalnoj novljanskoj nošnji igrali su kolo na trgu ispred kaštela. Pivači kola pjevali su junačke narodne pjesme.

Mesopusni utorak okupio je u centru Novog Vinodolskog velik broj građana, ljubitelja novljanske tradicije. Žene, muškarci i djeca u tradicionalnoj novljanskoj nošnji igrali su kolo na trgu ispred kaštela. Pivači kola pjevali su junačke narodne pjesme.