MESOPUSTARI ŠMRIKA

Još jedna pusna subota u Šmriki prošla je uz glasnu mesopustarsku glazbu Šmričkih maškara.

Još jedna pusna subota u Šmriki prošla je uz glasnu mesopustarsku glazbu Šmričkih maškara.

Još jedna pusna subota u Šmriki prošla je uz glasnu mesopustarsku glazbu Šmričkih maškara.