Milenijska fotografija

Šime Strikoman u Novom Vindolskom snimio svoju 658. milenijsku fotografiju, pozirali su mu Novljanski mesopustari

Šime Strikoman u Novom Vindolskom snimio svoju 658. milenijsku fotografiju, pozirali su mu Novljanski mesopustari

Šime
Strikoman u Novom Vindolskom snimio svoju 658. milenijsku
fotografiju, pozirali su mu Novljanski mesopustari