Ministar turizma u opatiji

NAKON RIJEKE MINISTAR TURIZMA OTIŠAO JE DO OPATIJE, TOČNIJE POSJETIO JE UGOSTITELJSKU ŠKOLU GDJE SU GA DOČEKALA PITANJA UČENIKA.

NAKON RIJEKE MINISTAR TURIZMA OTIŠAO JE DO OPATIJE, TOČNIJE POSJETIO JE UGOSTITELJSKU ŠKOLU GDJE SU GA DOČEKALA PITANJA UČENIKA.

NAKON RIJEKE MINISTAR TURIZMA OTIŠAO JE DO OPATIJE, TOČNIJE POSJETIO JE UGOSTITELJSKU ŠKOLU GDJE SU GA DOČEKALA PITANJA UČENIKA.