Mobilna veterinarska ambulanta

Mobilna veterinarska ambulanta podigla bi razinu veterinarske usluge u Hrvatskoj. Na licu mjesta rješavala bi problem, bilo da se radi o kliničkom pregledu ili jednostavnom kirurškom zahvatu.

Mobilna veterinarska ambulanta podigla bi razinu veterinarske usluge u Hrvatskoj. Na licu mjesta rješavala bi problem, bilo da se radi o kliničkom pregledu ili jednostavnom kirurškom zahvatu.

Mobilna veterinarska ambulanta podigla bi razinu veterinarske usluge u Hrvatskoj. Na licu mjesta rješavala bi problem, bilo da se radi o kliničkom pregledu ili jednostavnom kirurškom zahvatu.