Moderna klinika

Nakon 42 godine čekanja onkološki bolesnici dobili modernu dnevnu bolnicu

Nakon 42 godine čekanja onkološki bolesnici dobili modernu dnevnu bolnicu

Nakon 42 godine čekanja onkološki bolesnici dobili modernu dnevnu bolnicu