“Moje mjesto pod suncem” uselilo u novi prostor!

Sa željom da dobiju prostor Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe) je tijekom 2020. godine započeo kampanju kako bi prikupio novčana sredstva.

slika moje mjesto

„Moje mjesto pod suncem“ program je socijalnog uključivanja namijenjen djeci i roditeljima iz obitelji slabijih socioekonomskih uvjeta kojeg već sedam godina provodi Udruga Centar za kulturu dijaloga. Program podrazumijeva inkluziju socijalno ugrožene djece i osmišljen je kako bi djeci lošijeg socioekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim životnim  prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.

Sa željom da dobiju prostor u kojem bi mogli kvalitetnije provoditi aktivnosti u sklopu ovog programa, Centar za kulturu dijaloga (CeKaDe) je tijekom 2020. godine započeo kampanju „Moje mjesto pod suncem“ s ciljem prikupljanja 1.200.00,00 kuna za uređenje i opremanje prostora površine 370 kvadratnih metara. U taj su se prostor, na adresi Janka Polić Kamova 19, sada i uselili. Prostor je Centru ustupilo Sveučilište u Rijeci, te će program „Moje mjesto pod suncem“ na taj način postati stručna baza Učiteljskog fakulteta, čime će se rad udruge na socijalnom uključenju deprivirane djece dodatno osnažiti i usustaviti.