Mozaik

22.03. ugostili smo predstavnike Vijeća Mađarske nacionalne manjine i Demokratske zajednice Mađara Rijeka, kao i izabrane predstavnike Vijeća romske nacionalne manjine.

22.03. ugostili smo predstavnike Vijeća Mađarske nacionalne manjine i Demokratske zajednice Mađara Rijeka, kao i izabrane predstavnike Vijeća romske nacionalne manjine.

22.03. ugostili smo predstavnike Vijeća Mađarske nacionalne manjine i Demokratske zajednice Mađara Rijeka, kao i izabrane predstavnike Vijeća romske nacionalne manjine.