Caritas i Dom Sv.Ana: Sve je više onih koji trebaju pomoć

Caritas slavi 50.obljetnicu postojanja u Rijeci. Dom Sv. Ana u kojem su smještene žene i djece žrtve obiteljskog nasilja najstarija je njihova ustanova.

Kategorija