fra Siniša Pucić

U Rijeci je trag ostavio kao novinar i humanitarac, a studiju Kanala Ri prvi put smo ga ugostili kao svećenika.

Kategorija