Mrkopalj

Općina Mrkopalj sa svojih 1208 stanovnika brojnošću je mala općina, ali je površinom od 156 četvornih kilometara druga po veličini u Primorsko-goranskoj županiji.

Općina Mrkopalj sa svojih 1208 stanovnika brojnošću je mala općina, ali je površinom od 156 četvornih kilometara druga po veličini u Primorsko-goranskoj županiji.

Općina Mrkopalj sa svojih 1208 stanovnika brojnošću je mala općina, ali je površinom od 156 četvornih kilometara druga po veličini u Primorsko-goranskoj županiji.