Mup o romima

Odjel za prevenciju PU Primorsko-goranske županije nastavlja s preventivnim aktivnostima, ovaj put u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Odjel za prevenciju PU Primorsko-goranske županije nastavlja s preventivnim aktivnostima, ovaj put u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Odjel za prevenciju PU Primorsko-goranske županije nastavlja s preventivnim aktivnostima, ovaj put u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Roma.