Muzejski trg

Do 17. ožujka traje natječaj za javne potrbe u kulturi Primorsko – goranske županije.No, ove godine znatno su stroži kriteriji za dobivanje tih sredstava.Treba li kultura biti financirana javnim novcem pogledajte u Muzejskom trgu.

Do 17. ožujka traje natječaj za javne potrbe u kulturi Primorsko – goranske županije.No, ove godine znatno su stroži kriteriji za dobivanje tih sredstava.Treba li kultura biti financirana javnim novcem pogledajte u Muzejskom trgu.

Do 17. ožujka traje natječaj za javne potrbe u kulturi Primorsko – goranske županije.No, ove godine znatno su stroži kriteriji za dobivanje tih sredstava.Treba li kultura biti financirana javnim novcem pogledajte u Muzejskom trgu.