MUZEJSKI TRG 25.11. 2019.

Knjiga je ponovno u modi iako za mnoge nikad nije ni izašla. U emisiji govorimo koliko se knjige čitaju, tiskaju, prodaju, kakvo je stanje u muzejskom izdavaštvu..

Knjiga je ponovno u modi iako za mnoge nikad nije ni izašla. U emisiji govorimo koliko se knjige čitaju, tiskaju, prodaju, kakvo je stanje u muzejskom izdavaštvu..

Knjiga je ponovno u modi iako za mnoge nikad nije ni izašla. U  emisiji govorimo koliko se knjige čitaju, tiskaju, prodaju, kakvo je stanje u muzejskom izdavaštvu..