Muzejski trg

Kultura je, čini se, adut našega grada. Nakon neuspješnih sportskih kandidatura, Rijeka je napokon uspješno okončala dugi proces priprema i postala Europskom prijestolnicom kulture 2020.

Kultura je, čini se, adut našega grada. Nakon neuspješnih sportskih kandidatura, Rijeka je napokon uspješno okončala dugi proces priprema i postala Europskom prijestolnicom kulture 2020.

Kultura je, čini se, adut našega grada. Nakon neuspješnih sportskih  kandidatura, Rijeka je napokon uspješno okončala dugi proces priprema i postala Europskom prijestolnicom kulture 2020.