NAJAKCIJA 2015

Sveučilište u Rijeci dobitnik je državne nagrade Najakcija 2015. godine i to zahvaljujući Publikaciji Jedi kao ja. Cilj publikacije je podići razinu svijesti roditelja o odgovornosti u postupku usvajanja navika pravilne prehrane kod svoje djece.

Sveučilište u Rijeci dobitnik je državne nagrade Najakcija 2015. godine i to zahvaljujući Publikaciji Jedi kao ja. Cilj publikacije je podići razinu svijesti roditelja o odgovornosti u postupku usvajanja navika pravilne prehrane kod svoje djece.

Sveučilište u Rijeci dobitnik je državne nagrade Najakcija 2015. godine i to zahvaljujući Publikaciji Jedi kao ja. Cilj publikacije je podići razinu svijesti roditelja o odgovornosti u postupku usvajanja navika pravilne prehrane kod svoje djece.