NAJVEĆA RADNA ZONA

Počeli radovi na Miklaviji, budućoj najvećoj radnoj zoni u Hrvatskoj

Počeli radovi na Miklaviji, budućoj najvećoj radnoj zoni u Hrvatskoj

Počeli radovi na Miklaviji, budućoj najvećoj radnoj zoni u Hrvatskoj