NAPLATA RIJEČKE ZAOBILAZNICE?

Riječani nezadovoljni, struka suzdržanija u kritici mogućnosti skore naplate cestarine na riječkoj zaobilaznici.

Riječani nezadovoljni, struka suzdržanija u kritici mogućnosti skore naplate cestarine na riječkoj zaobilaznici.

Riječani nezadovoljni, struka suzdržanija u kritici mogućnosti skore naplate cestarine na riječkoj zaobilaznici.