Napokon most

Pacijenti Kirurgije na Kantridi više neće biti transportirani po kiši i buri, nego kroz danas otvoren topli most između Kirurgije i Poliklinike

Pacijenti Kirurgije na Kantridi više neće biti transportirani po kiši i buri, nego kroz danas otvoren topli most između Kirurgije i Poliklinike

Pacijenti Kirurgije na Kantridi više neće biti transportirani po kiši i buri, nego kroz danas otvoren topli most između Kirurgije i Poliklinike