NAŠ ODGOJ

Premijeru Našeg odgoja Hrvatske drame i studenata treće godine studija Gluma i mediji APURI premijerna publika prihvatila je s oduševljenjem.

Premijeru Našeg odgoja Hrvatske drame i studenata treće godine studija Gluma i mediji APURI premijerna publika prihvatila je s oduševljenjem.

Premijeru Našeg odgoja Hrvatske drame i studenata treće godine studija Gluma i mediji APURI premijerna publika prihvatila je s oduševljenjem.