Naša Crikvenica

naša crikvenica

27 hektara površine između Jadranova i Kačjaka postaje agro zona.