Naša Crikvenica: Na palade -kanat i štorije, 20.6.2023.