Naša Kostrena 30.03.2020.

Screen Shot 2020-03-31 at 09

Općina Kostrena je zbog epidemije koronavirusa, uvela niz mjera. Od nove telefonske linije, dostave hrane i lijekova starijim osobama, do pomoci za poduzetnike. Više u nastavku.
U drugom dijelu emisije pogledajte najuspješnije sportaše Opcine Kostrena u 2019. godini.