Naša Kostrena

U ovom izdanju Naše Kostrene pogledajte zbivanja sa Svečane sjednice Općine ali i Dana osnovne škole Kostrena. Nakon 20 godina časopis Naša Kostrena prešao je na digitalnu platformu a predstavljen je i završetak energetske obnove dječjeg vrtića Zlatna ribica.

ko