Nastavnici mentori

Tko se zalaže, treba biti nagrađen. Riječke učenike i njihove mentore, koji su na natjecanjima u protekloj školskoj godini postigli dobre rezultate, grad Rijeka već duži niz godina prati i potiče njihovo napredovanje. Riječki gradonačelnik naglasio je presudnu ulogu mentora i učitelja u odgoju budućih generacija.

Tko se zalaže, treba biti nagrađen. Riječke učenike i njihove mentore, koji su na natjecanjima u protekloj školskoj godini postigli dobre rezultate, grad Rijeka već duži niz godina prati i potiče njihovo napredovanje. Riječki gradonačelnik naglasio je presudnu ulogu mentora i učitelja u odgoju budućih generacija.

Tko se zalaže, treba biti nagrađen. Riječke učenike i njihove mentore, koji su na natjecanjima u protekloj školskoj godini postigli dobre rezultate, grad Rijeka već duži niz godina prati i potiče njihovo napredovanje. Riječki gradonačelnik naglasio je presudnu ulogu mentora i učitelja u odgoju budućih generacija.