NAUTIČKI TURIZAM RIJEKE

40 mega jahti prezimiti će u riječkoj luci, uskoro gradnja marine u Porto Barošu .

40 mega jahti prezimiti će u riječkoj luci, uskoro gradnja marine u Porto Barošu .

40 mega jahti prezimiti će u riječkoj luci, uskoro gradnja marine u Porto Barošu .