Nedjelja caritasa

Sve je više osoba koje traže pomoć Caritasa, 13. prosinca je tradicionalna nedjelja Caritasa na misama se prikupljaju donacije za potrebite

Sve je više osoba koje traže pomoć Caritasa, 13. prosinca je tradicionalna nedjelja Caritasa na misama se prikupljaju donacije za potrebite

Sve je više osoba koje traže pomoć Caritasa, 13. prosinca je tradicionalna nedjelja Caritasa na misama se prikupljaju donacije za potrebite