Nisa hrvatin

Premijera predstave Mali princ 2.9. u 19:00 u GKL – diplomski rad Nise Hrvatin, studentica Akademije primjenjenih umjetnosti – primjenjene grafike

Premijera predstave Mali princ 2.9. u 19:00 u GKL – diplomski rad Nise Hrvatin, studentica Akademije primjenjenih umjetnosti – primjenjene grafike

Premijera predstave Mali princ 2.9. u 19:00 u GKL – diplomski rad Nise Hrvatin, studentica Akademije primjenjenih umjetnosti – primjenjene grafike