NIŽE CIJENE LIJEKOVA

Od 17. ožujka cijene lijekova past će u prosjeku za 12 posto

Od 17. ožujka cijene lijekova past će u prosjeku za 12 posto

Od 17. ožujka cijene lijekova past će u prosjeku za 12%. Jedna je to od malobrojnih dobrih vijesti koje su iz zdravstva došle do pacijenata. U međuvremenu dopunsko osiguranje nastavlja stvarati pomutnju.
Ukoliko pacijent nema dopunsko zdravstveno osiguranje pregled kod liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti trebao bi plaćati 15 kuna. No čak 75 % liječnika pregled odbija naplaćivati. Pacijent bez dopunskog osiguranja plaća i participaciju na laboratorijske pretrage, koja se prije plaćala u postotku, a sada neovisno o cijeni usluge iznosi minimalno 50 kuna.
Iako neke osiguravajuće kuće pokrivaju određene lijekove s liste B, pacijent koji ima dopunsko preko HZZO-a u ljekarni za te lijekove plaća učešće u cijeni. Ukoliko pacijent nema dopunsko na lijekove s liste plaća i participaciju od 15 kuna po receptu.
Troškovi koje je stvorilo dopunsko osiguranje su veći od sredstava koje je dopunsko uprihodilo. Prijeti financijsko urušavanje tog dijela sustava, upozorava kooordinator obiteljske medicine u našoj županiji.