Nizozemski slikar Joost de Jonge u Muzeju grada Rijeke

Nizozemski slikar Joost de Jonge u Muzeju grada Rijeke

Nizozemski slikar Joost de Jonge cijenjeno je međunarodno umjetničko ime. Rijeci je u priličnoj mjeri sklon, u njoj je boravio u nekoliko navrata. Ovih dana završava svoj boravak u riječkoj umjetničkoj rezidenciji Kamov, organiziran u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka. Praksa je u takvim situacijama da umjetnik za svoga boravka u rezidenciji izradi određen broj radova koji su na ovaj ili onaj način tematski vezani uz grada domaćina.

De Jonge je radni prostor za izradu slika dobio u Palači šećera. Izraz slike u de Jongovu svijetu možda i nije najprimjereniji. On je svojim slikama velikog formata pridružio nekoliko predmeta iz zbirki Muzeja grada Rijeke, čime su nastale umjetničke instalacije slojevitijih značenja. Radovi će na koncu biti donirani Muzeju grada. 

Kulturna javnost moći će vidjeti de Jongove radove 2023. godine, na izložbi koja će biti organizirana u Muzeju grada Rijeke. Time će se nastaviti muzejska serija umjetničkih izložbi povezanih s riječkom poviješću i riječkim vizurama, kojoj su posljednji izlagani autori bili Bruno Paladin i Mauro Stipanov.

Joost de Jonge predstavit će vlastite slike iz aktualne riječke faze na susretu s novinarima. Susret će biti u improviziranom ateljeu na trećem katu Palače šećera, u četvrtak, 6. listopada, u 10 sati.