Božićni koncert: Joso Butorac, Karin Kuljanić, Mladen Žmak

Datum događaja
Organizator
TZ Vinodolska općina

Božićni koncert Jose Butorca i Karin Kuljanić uz klavirsku pratnju Mladena Žmaka u griškoj crkvi sv. Martina nedjelju, 15. prosinca s početkom u 19.00 sati u sklopu adventrskih događanja u Vinodolu.

Kategorija