Nova bolnica na Sušaku u srijedu počinje s radom

Bolničke usluge za korisnike, žene i djecu, od srijede, 3. travnja 2024. u 08.00h pružaju se isključivo u novom kompleksu KBC-a Rijeka na lokalitetu Sušak, Vjekoslava Dukića 7.

U srijedu, 3. travnja 2024. u 8 sati počinje s radom novi bolnički kompleks KBC-a Rijeka na Sušaku, Vjekoslava Dukića 7. Navedeno znači da dosadašnji bolnički kapaciteti na lokalitetu Kantrida kao i Klinika za ginekologiju i porodništvo u zgradi smještenoj na lokalitetu Rijeka KBC-a Rijeka – prestaju s radom na dosadašnjim adresama i lokalitetima od istog datuma, srijede 3. travnja u 8 sati. Sve bolničke i polikliničke usluge za liječenje žena i djece objedinjene su u novom kompleksu na Sušaku, a svi pacijenti koji trebaju ove usluge liječenja od srijede, 3. travnja 2024. trebaju se javljati u novi bolnički kompleks KBC-a Rijeka na Sušaku, gdje su objedinjeni svi bolnički sadržaji koji su bili smješteni na lokalitetu Kantrida te Klinici za ginekologiju i porodništvo na lokalitetu Rijeka. Planirana zadnja faza ukupnog procesa preseljenja na lokalitet Sušak odvit će se u jednom danu kada će i zadnji pacijenti i osoblje napustiti lokalitet Kantrida te lokalitet Rijeka sanitetskim vozilima, sukladno najvišim međunarodnim standardima i propisima. Inače, preseljenje bolnice, što je sam po sebi složen, odgovoran i zahtjevan proces odvija se u pet faza a započeo je koncem prošle godine, kada je novi bolnički kompleks kompletno opremljen novom i najsuvremenijom medicinskom i nemedicinskom opremom. Uslijedile su edukacije osoblja, kalibracije opreme, testiranja i provjere svih sustava da bi posljednja, zadnja, peta faza preseljenja koja podrazumijeva kompletno napuštanje dosadašnjih pozicija bila moguća na medicinski siguran način i u kratkom roku. Podsjetimo, u glavnoj zgradi novog kompleksa na Sušaku, onoj bolničkoj, omogućeni su vrhunski uvjeti za pružanje sofisticiranih medicinskih usluga kao što je novoopremljeni hitni prijam za djecu i hitni prijem za žene, polikliničke ambulante, operacijske sale, rađaonice, jedinice intenzivnog liječenja, bolesničke sobe, sobe za babinjače, djecu i roditeljsku pratnju, predavaonice i prostor namijenjen odvijanju vrtićkog i školskog programa za djecu pacijente. Uz novu bolničku zgradu tu je i nova zgrada tzv. tehno-ekonomskog bloka u kojoj će biti smještene popratne, druge službe bez kojih bolnica ne bi mogla funkcionirati. Obje zgrade sadrže i više etažne garaže, kojima kao i ukupnim prometom unutar bolničkog kruga na lokalitetima Rijeka i Sušak KBC-a Rijeka upravlja tvrtka Rijeka plus. Do završetka izgradnje novog rotora, na spoju ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića, prilaz novom bolničkom kompleksu na adresi Vjekoslava Dukića 7 preporučujemo iz pravca zapada, Sveučilišnom avenijom. Pješački ulazi u zgradu mogući su sa sjeverne i južne strane te iz podzemne garaže dok je pristup za vozila hitnih službi osiguran posebnim ulazima s južne strane. Komunikacija sa starim objektima na lokalitetu Sušak moguća je spojnim hodnicima, te iz bolničkog kruga stubama uz fasadu tehno ekonomskog bloka. Kontakt telefoni bit će dostupni na mrežnim stranicama KBC Rijeka