Nova ograničenja i mjere na Krku

croatia-387767_1920

U cilju prevencije širenja koronavirusa (SARS – CoV-2) i COVID-19 bolesti na području otoka Krka, odnosno Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Dobrinj, Općine Vrbnik, Općine Punat i Općine Baška, donose se ograničenja i mjere do 14. travnja 2020. godine i daju sljedeće obavijesti i preporuke:

1. Na području Otoka Krka odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru i sve manifestacije i priredbe;

2. Obustavlja se korištenje prostora u vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku te njihovih trgovačkih društava i ustanova koje su do sada koristile udruge i druge grupe građana za svoje programe i razne manifestacije. U tom smislu privremeno se zatvaraju knjižnice, društveni domovi, prostori udruga civilnog društva, sportske dvorane, vanjska igrališta i slično;

3. Upravni odjeli svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku ograničit će izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, pisarnice će zaprimati izvornike dokumenata;

4. Preporučuje se ugostiteljskim objektima svih kategorija i objektima u kojima se pružaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa korisnikom (npr. kladionice, teretane, frizerski i kozmetički saloni i slično), da zatvore objekte, odnosno da minimiziraju radno vrijeme i ograniče rad maksimalno do 18,00 sati. Za ugostiteljske objekte koji nastavljaju sa smanjenim radnim vremenom, preporuča se ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u ugostiteljskom objektu tako da maksimalna popunjenost unutar objekta može biti do 50% ukupnog smještajnog kapaciteta;

5. Preporučuje se trgovačkim centrima i ostalim trgovinama da ograniče broj ljudi koji su u istima istovremeno prisutni i da se ispred blagajni na pod stave oznake razmaka od najmanje 1 metar između kupaca.

6. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ sa svim područnim vrtićima zatvara se do 14. travnja 2020. godine. U tom razdoblju za djecu čija oba roditelja rade i nisu u mogućnosti organizirati čuvanje djeteta, dežurni su dječji vrtić u Malinskoj i dječji vrtić u Krku.

7. Za sva groblja na otoku Krku preporuča se održavanje pogreba u krugu obitelji;

8. Preporuča se svim župama na otoku Krku da maksimalna prisutnost vjernika na misama, ne bude veća od 50% sjedećih mjesta u župnim crkvama;

9. Svi stanovnici otoka Krka dužni su se pridržavati preporučenih mjera, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto savjetovati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji;

10. Preporučuje se svim stanovnicima otoka Krka da što je manje moguće koriste usluge zdravstvenih ustanova, radi očuvanja integriteta medicinskog osoblja i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze;

11. Mole se stanovnici otoka Krka koji su, iz poslovnih ili privatnih razloga boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu, svom liječniku obiteljske medicine ili nazovu broj 112 i postupaju po naputku;

12. Svi stanovnici otoka Krka te svi posjetitelji i gosti koji imaju naložene mjere samoizolacije dužni su se striktno pridržavati istih;

13. Nalaže se svim turističkim zajednicama na otoku Krku da putem sustava e-visitor evidentiraju sve pristigle turiste koji su bili na području zahvaćenom epidemijom COVID – 9 virusom te da informacije o istima dostavi nadležnom epidemiologu, radi daljnjeg postupanja. II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 17. ožujka 2020. godine te će se ista objaviti na internet stranicama svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. KLASA: 900-03/20-01/01 URBROJ: 2142/01-02/1-20-3 Krk, 16. ožujka 2020

Stoji u priopćenju koji su potpisali: gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić, načelnica Općine Omišalj Mirela Ahmetović, načelnik  Općine Malinska-Dubašnica Robert Anton Kraljić, načelnik Općine Dobrinj Neven Komadina, načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija, načelnik Općine Punat Marinko Žic i načelnik Općine Baška Toni Juranić