Nova oprema

Dječjoj bolnici Kantrida doniran mobilni RTG koji manje zrači

Dječjoj bolnici Kantrida doniran mobilni RTG koji manje zrači

Dječjoj bolnici Kantrida doniran mobilni RTG koji manje zrači