Nova prometna koncepcija

Dvosmjerna cesta ispod škole u Kastvu postala jednosmjerna

Dvosmjerna cesta ispod škole u Kastvu postala jednosmjerna

Dvosmjerna cesta ispod škole u Kastvu postala jednosmjerna