NOVA UPRAVA?

Otpuštanja, loše finacijsko poslovanje i odnos direktora prema zaposlenicima razlozi za smjenu direktora Zračne luke Tomislava Palalića, tvrde u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije

Otpuštanja, loše finacijsko poslovanje i odnos direktora prema zaposlenicima razlozi za smjenu direktora Zračne luke Tomislava Palalića, tvrde u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije

Otpuštanja, loše finacijsko poslovanje i odnos direktora prema zaposlenicima razlozi za smjenu direktora Zračne luke Tomislava Palalića, tvrde u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije