Nove jaslice – kastav

Nove jaslice od 1450 kvadrata, biti će smještene na gornjoj etaži trgovačkog objekta, koji se gradi na Šporovoj jami. Na području Grada Kastva djeluju dva privatna vrtića, no ona nisu dovoljna za svu djecu koja tamo žive tako da Grad financira smještaj za 60-tak djece van područja Kastva.

Nove jaslice od 1450 kvadrata, biti će smještene na gornjoj etaži trgovačkog objekta, koji se gradi na Šporovoj jami. Na području Grada Kastva djeluju dva privatna vrtića, no ona nisu dovoljna za svu djecu koja tamo žive tako da Grad financira smještaj za 60-tak djece van područja Kastva.

Nove jaslice od 1450 kvadrata, biti će smještene na gornjoj etaži trgovačkog objekta, koji se gradi na Šporovoj jami. Na području Grada Kastva djeluju dva privatna vrtića, no ona nisu dovoljna za svu djecu koja tamo žive tako da Grad financira smještaj za 60-tak djece van područja Kastva.