NOVI PRORAČUN RIJEKE

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu bit će veći za čak 143 milijuna, ali…

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu bit će veći za čak 143 milijuna, ali…

Proračun
Grada Rijeke za 2016. godinu bit će veći za čak 143 milijuna,
ali…