Naš Novi Vinodolski

Naš Novi Vinodolski donosi informacije o novom Domu zdravlja, o uređenju Poslovne zone Zapad te o mjerama koje je Grad poduzeo u vrijeme pandemije koronavirusa.