NOVO GRADILIŠTE U SREDIŠTU GRADA

Na Klobučarićevom trgu privatni investitor gradi poslovno-stambeni kompleks

Na Klobučarićevom trgu privatni investitor gradi poslovno-stambeni kompleks

Na Klobučarićevom trgu privatni investitor gradi poslovno-stambeni kompleks